Wednesday, May 18, 2011

Artsi'S Shop


Ubec crew!

Wednesday, April 20, 2011

3rd church


Danao city..4 church to go..going north!.

Thursday, April 14, 2011

Chorizo


Chorizo si chico ga bayad.si blowi mipalet.si artsi nagluto!.

Thursday, April 7, 2011

Pungko2


Poor man's buffet!

Wednesday, April 6, 2011

Facebook sa kalsada!.


Cool!..ang like ug hate nag.abot!.ang taas mi like sa lamposts ang usa mi hate!.

Chorizo


Chorizo si chico ga bayad.si blowi mipalet.si artsi nagluto!.

Sunday, March 6, 2011

Salinas